Ładowanie Wydarzenia

« Powrót

 • To event minęło.

Bieg przełajowy PARTYZANT

28 sierpnia 2016

Zapisy zostały zakończone.

Regulamin Biegu Przełajowego PARTYZANT

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU :

 • upamiętnienie historii o poległych i pomordowanych żołnierzach Armii Krajowej,
 • popularyzacja biegów masowych jako recepty na zdrowie,
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,
 • pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej.

 

ORGANIZATOR

 • Klub Biegacza MARATOŃCZYK DĘBICA
 • Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Dębicy, Urząd Gminy Dębica, GOSIR Pustków

 

TERMIN I MIEJSCE

 • 28 sierpnia 2016r.
 • Start 14.00 – bieg na dystansie 23 km i 7 km.
 • Start i meta przy Orliku w Gumniskach.
 • Trasa: 90% drogi i dukty leśne
 • Limit czasu dla dystansu 23 km wynosi 4 godz., a dla dystansu 7 km – 2 godz. Zawodnicy, którzy przybędą po limicie nie będą klasyfikowani.
 • Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i poinformowania dyrektora biegu – nr tel.502 465 117.
 • Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania
  i zachowania stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • W wybranych miejscach na trasie przeprowadzona będzie kontrola zawodników.
 • Trasa biegu posiada w części oznaczenia Polski Walczącej i dodatkowo zostanie oznaczona co około 100 m biało-czerwoną taśmą.
 • Na mecie w punkcie medycznym znajdować się będzie karetka z ratownikami medycznymi.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

 • 12.00 – otwarcie biura zawodów,
 • 13.30 – zamknięcie biura zawodów,
 • 13.45 – powitanie zawodników na linii startu,
 • 14.00 – start biegu na dystansie 23km i 7km,
 • 18.00 – 18.30 – wręczenie nagród zwycięzcom biegów,
 • 18.30- impreza integracyjna dla wszystkich uczestników biegu (grochówka, ognisko, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i wojskowych) przy Orliku w Gumniskach

 

ZGŁOSZENIA

 • elektroniczne za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej kepasport.pl w terminie do 22 sierpnia 2016r. lub do wyczerpania limitu uczestników 200 osób (w dniu zawodów ilość dodatkowych numerów startowych ograniczona – 10 numerów!)
 • w terminie do 22 sierpnia 2016r. należy dokonać opłaty startowej w wysokości 40zł osoby dorosłe w biegu na 23 km,
 • 20zł osoby dorosłe w biegu na 7 km,
 • 10zł młodzież w biegu na 7 km

 

Dane do przelewu opłaty startowej:
Bank ING

nr konta: 83 1050 1562 1000 0023 0002 8913

Kępa Sport Tarnów, ul.Brandstaettera 6/26, 33-100 Tarnów

Tytuł wpłaty: Startowe Bieg Partyzant – Imię i Nazwisko

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Osoby, które do dnia 28 sierpnia 2016 roku ukończą 18 lat i spełnią wymagania niniejszego regulaminu mogą startować w biegu na 7km i 23 km
 • młodzież od 16-tu do 18-tu lat, musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie i może startować tylko na dystansie   7 km,
 • w biegu mogą brać udział grupy tzw. PATROLE; ilość osób – min.3, max 5; czas przybycia na metę ostatniej osoby jest czasem całej grupy; przy rejestracji Patrolu należy podać jego nazwę i ilość startujących osób,
 • dokonanie opłaty startowej,
 • własnoręcznie podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu i wyrażanie zgody na udział w biegu na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru biegu (ww. oświadczenie podpisuje się przy odbiorze pakietu startowego), dla osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny,
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wyrażenie zgody na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie danych w postaci imienia, nazwiska i przynależności klubowej,
 • wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku,
 • dyrektor biegu może nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.

 

NAGRADZANE KATEGORIE: pierwsze trzy miejsca

 • Dziewczyny 16-18 lat
 • Chłopcy 16 – 18 lat
 • Patrole w biegu na 7km – tylko młodzież
 • Kobiety w biegu na 7 km
 • Mężczyźni w biegu na 7 km
 • Kobiety w biegu na 23 km
 • Mężczyźni w biegu na 23 km
 • Patrole w biegu na 23km

 

NAGRODY

 • Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie biegu i osobiste stawienie się     na ceremonii wręczenia nagród.
 • Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem otrzymują na mecie oryginalne medale.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 • Należy zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu jezdni w Gumniskach – należy przejść a nie przebiegać.
 • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie na Orliku w Gumniskach.
 • Dla zawodników będzie przygotowany depozyt.
 • Dla zawodników będą przygotowane cztery punkty z wodą.
 • Zawodnicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z natrysków, przebieralni oraz toalet na Orliku.
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Dyrektor biegu, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 • Ogranizator informuje, że numery startowe są przydzielane zawodnikom/-czkom, którzy uiścili opłatę startową przez dniem zawodów tj. 28.08.2016, pozostałe osoby bez opłaty nie mają zagwarantowanego startu.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie biegu

Szczegóły

Data:
28 sierpnia 2016
Typ:

Organizator

Klub Biegacza Maratończyk Dębica
Telefon:
502 465 117
Email:
kontakt@maratonczyk-debica.pl
Strona internetowa:
maratonczyk-debica.pl

Miejsce

Gumniska
Gumniska 120
Gumniska, Podkarpackie 39-208 Polska
+ Google Map