Ładowanie Wydarzenia

« Powrót

II Bieg Sztafetowy Konstytucji 3 Maja

30 maja 2021

ZAWODY PRZEŁOŻONE na 30 maja 2021 r.

ORGANIZATOR IMPREZY

Organizatorem wydarzenia jest PolskieTowarzystwo Gimnastyczne „Sokół – Świat Pracy”  z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w Tarnowie.
Dane kontaktowe:

e-mail: [email protected]

Partnerem wydarzenia jest Rada Osiedla Piaskówka w Tarnowie,

Odpowiedzialnym za pomiar czasu jest firma Kępa Sport ([email protected])

Strona internetowa wydarzenia: www.kepasport.pl

 

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Termin biegu: 30 maja 2021 r. (niedziela)
 2. Start biegu: godz. 12:00
 3. Miejsce biegu: Park Piaskówka w Tarnowie
 4. Biuro zawodów w parku czynne w dniu zawodów 9:30 – 11:30
 5. Dojazd do parkingu od ul. Kasprowicza

 

PROGRAM IMPREZY

9:30 – 11:30 –Biuro Zawodów (odbiór pakietów startowych, zapisy na bieg)
11:50 – odprawa Kapitanów Drużyn
12:00 start  sztafet
13:10 – ogłoszenie wyników i dekoracja
13:20 – losowanie nagród wśród  uczestników biegu i zakończenie imprezy

 

TRASA BIEGU /Sztafety/

 1. Długość trasy biegu sztafetowego: 10 x 1 km
 2. Przebieg trasy biegu sztafetowego: ścieżki pieszo – rowerowe w Parku Piaskówka w Tarnowie.
 3. Nawierzchnia trasy biegu sztafetowego: beton oraz utwardzone alejki parkowe
 4. Start i meta biegu sztafetowego zlokalizowane są w Parku Piaskówka w Tarnowie, w odległości ok. 10 m od stawu.
 5. Trasa biegu zostanie oznakowana.
 6. Podczas biegu należy ściśle trzymać się wyznaczonej trasy.
 7. Wszelkie skracanie trasy będzie skutkowało dyskwalifikacją Drużyny.

PAKIETY

W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiety startowe zawierające: numery startowe, agrafki, pałeczkę sztafetową z wmontowanym chipem do elektronicznego pomiaru czasu (zwrotna na mecie biegu), upominki od sponsorów oraz wodę niegazowaną.

Świadczenia zapewniane w ramach opłaty startowej:

– każdy z uczestników, który ukończy bieg na swojej ostatniej zmianie sztafetowej otrzyma pamiątkowy medal

– elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie,

– opieka medyczna,

– posiłek regeneracyjny i wodę na mecie,

– pamiątkowy upominek sportowy

– inne, wraz z napływem świadczeń sponsorskich.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Drużynę sztafetową tworzą 3 – osobowe zespoły mieszane: 2 mężczyzn + 1 kobieta reprezentujące kluby sportowe, amatorskie kluby biegacza, firmy, stowarzyszenia, fundacje, koleżeńskie grupy biegowe, grupy przyjaciół. W drużynie musi być min. 1 kobieta!
 2. Drużyna sztafetowa musi posiadać własną, niepowtarzalną nazwę.
 3. Każda Drużyna sztafetowa musi wyznaczyć spośród własnego grona Kapitana Drużyny.
 4. W II Sztafetowym Biegu Konstytucji prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, a także te, które do dnia 1 maja 2021 roku ukończą 16 lat.
 5. W przypadku startu osób poniżej 18 roku życia, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, o zdolności dziecka do udziału w wydarzeniu sportowym wraz ze zgodą na udział w II Sztafetowym Biegu Konstytucji osoby niepełnoletniej oraz potwierdzeniem wzięcia odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony do pobrania w Biurze Zawodów.
 6. W Biegu może wziąć udział maksymalnie 33 Drużyny. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru startowego, który przydzielany jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy Kępa Sport.
 7. Uczestnicy biegu, dokonując zgłoszenia na niniejsze zawody, oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegów, co stwierdzają własnoręcznym podpisem na oświadczeniu.

PAMIĘTAJ w drużynie musi być min. 1 kobieta.

  Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu II Bieg Sztafetowy Konstytucji 3 Maja, w dniu 1.05.2021 r. oraz polityką prywatności, akceptuję je i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez Organizatora: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół – Świat Pracy, Kępa Sport.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w działaniach marketingowych przez organizatora . Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu prowadzenia usług rejestracji do zawodów, zarządzania zgłoszeniami i wynikami zawodów (podstawa prawna: Art 6 pkt 1 lit. B RODO). Moje dane przetwarzane będą od momentu rejestracji do momentu wycofania przeze mnie zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.
  Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. Zobowiązuję się wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w imprezie. Administratorem danych jest Organizator danych Zawodów.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

← powrót

II Bieg Sztafetowy Konstytucji 3 Maja : Wpis # 32675
Nazwa Drużyny
Hunters Spartan
Miejscowość
Tarnów
Imię i Nazwisko - KAPITAN
Arkadiusz Żywiec
Płeć - Kapitan
M
Imię i Nazwisko - osoba nr 2
Agnieszka Pabian
Płeć - osoba nr 2
K
Imię i Nazwisko - osoba nr 3
Tomasz Klich
Płeć - osoba nr 3
M
Oświadczenie
 • Oświadczam, że wszystkie osoby startujące w naszej drużynie mają ukończony 16 rok życia.
Opłacone
Tak
InformacjeDodatkowe
120|6-04-2021_135|29-04-2021_150n

Szczegóły

Data:
30 maja 2021
Typ:

Miejsce

Tarnów Piaskówka
Elektryczna
Tarnów, małopolska 33-100 Polska
+ Google Map