Ładowanie Wydarzenia

« Powrót

 • To event minęło.

Zimowe Tropy Żbików 2017

18 lutego 2017

R  E G U L A M I N

VIII-go Bieszczadzkiego Wyścigu Rowerów Górskich
 „Zimowe Tropy Żbików 2017”

 

Miejsce: Smolnik nad Osławą – Gmina Komańcza – pow. Sanocki.
Termin: 18 lutego 2017 r. (sobota).

Start: godz.12.00

Miejsce startu: Zagroda „CHRYSZCZATA”  w Smolniku nad Osławą, gmina Komańcza, 515 mnp.

Meta: Przełęcz „ŻEBRAK” – 816 mnpm.

                                                      

  1/ Cele zawodów;

 • Propagowanie Uprawianie kolarstwa w zimowej scenerii.
 • Popularyzacja wyścigów kolarskich w regionie,
  wypełnienie luki terminowej w kalendarzu zawodów MTB.
 • Urozmaicenie sezonu zimowego w Gminie Komańcza.
 • Prezentacja i popularyzacja walorów przyrodniczych i turystycznych Gminy Komańcza.
 • Promocja bazy turystycznej i hotelarskiej w Gminie Komańcza.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

2/ Organizatorzy:

– Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne  „Żbik-Komańcza”
– Gmina   Komańcza, GOK Komańcza

3/ Noclegi:

Zagroda „CHRYSZCZATA”:

Smolnik nad Osławą, 38-543 Komańcza, pow. sanocki

tel. 606 901 292, 602 301016,

http://www.zagrodachryszczata.pl

http://komancza.pl/asp/pl_start.asp
4/ Termin, miejsce, trasa, kategorie  poszczególnych konkurencji;

Zawody odbędą się w Smolniku nad Osławą gm. Komańcza. Start przy Zajeździe „ZAGRODA”
w dniu 18 lutego 2017 r. (sobota)

Dokładne dane, przebieg i opis trasy oraz lista zgłoszeń na  www.zbik-komancza.pl  

 

Trasa zawodów: VIII-go Bieszczadzkiego Wyścigu Rowerów Górskich –

 „Zimowe Tropy Żbików 2017”:

 Start – Zagroda „Chryszczata” w Smolniku nad Osławą, 515 mnp.

 Meta – Przełęcz Żebrak 825 mnp.
 Długość trasy – ok. 17 km.

Przewyższenie trasy ok. 450 m

Typ startu:
start wspólny – zawodniczki/cy startują  razem z Zagrody „CHRYSZCZATA” i jadą wspólnie całym peletonem za pojazdem prowadzącym. Po przejechaniu ok. 1,5 km. następuje start ostry.
Zaleca się starannie dobrać ubiór do warunków pogodowych oraz ogumienie roweru.

W trakcie jazdy będzie około 3 km zjazd !!! Zalecana dodatkowa odzież przeciwwiatrowa!!!  Dodatkowe ciepłe ubranie do przebrania na mecie należy zapakować do własnego plecaka, który to zostanie oznaczony numerem zawodnika i staraniem Organizatora przewieziony na Przełęcz „Żebrak”.

Informacji szczegółowych odnośnie zawodów udziela się: tel. nr. 0-13  4677163, 501481456

Kategorie:

– Kategorie żeńskie:

 1. K1 = 13 – 17 lat (rocznik 2004 – 2000)
 2. K2 = od 18 lat (rocznik 1997 i starsze).

– Kategorie męskie:

 1. M1 = 13-17 lat (rocz. 2004-2000)
 2.   M2 = 18-29 lat ( rocz. 1999-1988).
 3. M3 = 30 –39 lat ( rocz. 1987-1978).
 4. M4 = 40 – 49 lat (rocz. 1977-1968).
 5. M5 = 50 – 59 lat ( rocz. 1967-1958).
 6. M6 = 60 lat (rocz. 1957 i starsi).

 

5/  Zgłoszenia:

Zapisy na stronie www.kepasport.pl, (organizator musi wiedzieć na ile osób się przygotować!!!) lub ostatecznie w dniu zawodów – biuro zawodów czynne od godz. 10.00 w Zagrodzie „CHRYSZCZATA” w Smolniku nad Osławą, gm. Komańcza.

Koszt udziału w zawodach VIII-go Bieszczadzkiego Wyścigu Rowerów Górskich – „Zimowe Tropy Żbików 2017”:

– opłata startowa – 30 zł – płatne do 15 lutego na konto organizatora: 48203000451110000002276510

– opłata startowa – 40 zł – płatne w biurze zawodów.

 

  6/  Uczestnictwo:

Startujący powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach kolarskich, dow. tożsamości (leg. szkolną). Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w wyścigu. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie NW uczestnicy dokonują we własnym zakresie.

Obowiązuje kask ochronny! Zawodnik bez kasku ochronnego nie zostanie dopuszczony do startu.

 

 7/  Zasady rozgrywania zawodów:

Uczestnikom zawodów zabrania się:

 • udziału w konkurencjach sportowych bez kasku ochronnego,
 • skracania wyznaczonej trasy,
 • utrudniania wyprzedzania poprzez zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy,
 • używania wulgarnych słów, lub nieodpowiedniego zachowania.

 

Zawodnik za niesportowe zachowanie lub nie przestrzeganie niniejszego regulaminu

może zostać ukarany przez Sędziego w następujący sposób:

1/  upomnienie,

2/  przesunięcie w klasyfikacji końcowej o jedno lub więcej miejsc,

3/  dyskwalifikacja zawodnika.

 

 8/  Nagrody i upominki:

– zawodniczki i zawodnicy otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody za miejsca I – III.

Dla szczęśliwców, przewidziane są upominki.

PROTESTY:

9/ Postanowienia końcowe:

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami sportowymi PZKol i niniejszym Regulaminem.
W sprawach nie objętych tym regulaminem decydować będzie sędzia główny zawodów. Uważa się, że każdy uczestnik VIII-go Bieszczadzkiego Wyścigu Rowerów Górskich – „Zimowe Tropy Żbików 2017” zapoznał się
z niniejszym regulaminem i zaakceptował jego treść. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany:

 • przebiegu trasy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (brak śniegu),
 • miejsca startu i mety.
 • odwołania zawodów w sytuacjach szczególnych.

Szczegóły

Data:
18 lutego 2017
Typ:

Miejsce

Komańcza
Smolnik
Komańcza, 38-543
Telefon:
501481456
Strona internetowa:
www.zbik-komancza.pl