Ładowanie Wydarzenia

« Powrót

 • To event minęło.

II Wierzchosławicki Leśny Półmaraton z Regatta

21 sierpnia 2016

Zapisy zamknięte. Zapraszamy do biura zawodów, przygotowaliśmy jeszcze 25 dodatkowych numerów startowych.

Regulamin

Wierzchosławicki Leśny półmaraton z Regatta

oraz

Bieg masowy  z „Kserkomem” na  dystansie 5km

 

CEL  IMPREZY:

Popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia.

Promocja:Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska

——————————————————————————–

I. ORGANIZATOR

 1. Stowarzyszenie Kępa Sport z siedzibą w Tarnowie

Przy współudziale:

 1. Firma Regatta.
 2. Lasy Państwowe
 3. Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
 4. Lasy Wierzchosławickie
 5. Firma Salco
 6. Firma Kserkom

——————————————————————————–

 II. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin :

21 Sierpień 2016 r.

Wspólny start obu dystansów o godz. 1100

2. Miejsce: Wierzchosławice/koło Tarnowa

Start i meta – Polana Startowa :

Parking „grilowisko” przy ścieżce przyrodniczo-leśnej

należącej do Lasów Wierzchosławickich w okolicy Dwudniaków.

Ścisła informacja na www.kępasportbiegi.pl w zakładce /jak trafić /

Biuro zawodów czynne w dniu zawodów 21 sierpnia 2016 r w godz 830 do 1030 w namiotach na polanie startowej.

3. Długość trasy, opis

BIEG GŁÓWNY – dystans 21, 098m
LIMIT czasowy: 3:00 h

Trasa biegu głównego biegnie w pięknych terenach Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej, które gospodaruje lasami Wierzchosławickimi. Pracujący tam leśnicy od dawna obserwują spore zainteresowanie tym wyjątkowo urokliwym miejscem. Szukają tu wytchnienia  przede wszystkim tarnowianie, ale nie brakuje także przybyszy z odległych miast i stron. Znaleźli tu też przystań tarnowscy biegacze dla których wijące się dziesiątkami kilometrów  trasy sprzyjają kształtowaniu formy przed  zbliżającymi się zawodami. Spragnionych relaksu wśród lasów przyciągają malownicze śródleśne stawy hodowlane rybne z bardzo ciekawymi gatunkami ptaków. Stąd zrealizowany został projekt zbudowania tu ścieżki przyrodniczo- leśnej, która spełnia przede wszystkim- prócz rekreacyjnej- także funkcję dydaktyczną. Reasumując, stworzono tu idealne warunki do organizacji tego typu zawodów, a przy ogromnej pomocy gospodarzy obiektów jakimi są Nadleśnictwo Dabrowa Tarnowska powstał pomysł zorganizowania Wierzchosławickiego Leśnego Półmaratonu.

Zapraszamy na wirtualny spacer po terenach gdzie odbędzie się nasz bieg (film kręcony na polanie startowej) http://tarnow.in/lasy-wierzchoslawice/

——————————————————————————–

Kategorie biegu głównego:

Generalna: Kobiet i Mężczyzn

Mężczyźni
M-1  16 – 29 lat
M-2  30 – 39 lat
M-3  40 – 49 lat
M-4  50 – 59 lat
M-5  60 lat i więcej

Kobiety
K-1  16 – 29 lat
K-2  30 – 39 lat
K-3  40 – 49 lat
K-4  50 lat i więcej

Podłoże trasy :

Przyjazne dla biegaczy szerokie leśne dukty sprzyjające zdrowiu oraz naszemu układowi kostno-stawowemu

Powietrze:

Czyste filtrowane przez dziesiątki hektarów leśnego drzewostanu, idealne nawet podczas morderczych dla biegaczy upałów.

Trasa biegu odbędzie się w jednej pętli !!!

Trasa oznakowana co 2km

Punkty żywnościowe : 5km-10km-15km

III. Zgłoszenie uczestnictwa (rejestracja) i opłata startowa:

1. Zapisy do biegu dostępne na stronie stronie www.kepasport.pl

Pomiar czasu przeprowadzi firma Kępa Sport

2. Przy zapisie on-line uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia:

Wierzchosławicki Leśny półmaraton z Regatta

# 39 zł przelew do dnia 20 czerwca 2016r

# 49 zł przelew do dnia 20 lipca 2016

# 59 zł przelew do dnia  17 sierpnia 2016

#69 zł w dniu zawodów w biurze imprezy

 

Bieg masowy z Kserkomem na dystansie 5 km:

# 15 zł przelew do dnia 20 czerwca 2016r

# 20 zł  przelew do dnia 20 lipca  2016

# 25 zł przelew do dnia  17 sierpnia 2016

# 30 zł w dniu zawodów w biurze imprezy

W obu biegach wpłat  dokonujemy na konto organizatora:

Pekao s.a nr konta : 40124051941111001060119651

Tytuł wpłaty: Nazwa Biegu, Imię i Nazwisko Zawodnika

3. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.

4. W przypadku opłaty startowej uiszczonej przelewem, osoba która nie zostanie oznaczona jako opłacona na liście startowej , zobligowana jest podczas weryfikacji w biurze zawodów do okazania dowodu wpłaty w formie wydruku.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

6. Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.

Pomiar czasu: elektroniczny CHIP zwrotny (bez kaucji)

BIEG MASOWY – dystans  5.000 m

Bieg masowy z Kserkomem odbędzie się w tym samym miejscu  co bieg główny wspólny start godz 1100

Trasa j/w

Kategorie : open kobiet – open mężczyzn

Nagrody:

– 3 pierwsze miejsca w open kobiet

– 3 pierwsze miejsca w open mężczyzn

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA w BIEGU :

 • Impreza ma charakter otwarty.
 • Prawo uczestnictwa w obu biegach mają osoby pełnoletnie, oraz osoby w wieku od 16 lat (ur. 1999r.), jeśli mają pisemną zgodę rodziców.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów i na stronie www.kepasportbiegi.pl  /Dz.Ustaw nr 101, poz 1095/ lub przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w biegu.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
  • numer startowy
  • artykuły pozyskane od sponsorów
  • worek na odzież
  • wodę-odżywki  na trasie i mecie zawodów
  • materiały informacyjne i reklamowe
  • pamiątkowy medal na mecie
  • posiłek na mecie
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji
 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.
 • Organizator biegu zapewnia dla uczestników posiłek i napoje po biegu, oraz medale.
 • Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Ogranizator informuje, że numery startowe są przydzielane zawodnikom/-czkom, którzy uiścili opłatę startową przez dniem zawodów tj. 21.08.2016, pozostałe osoby bez opłaty nie mają zagwarantowanego startu – ilość dodatkowych numerów startowych w dniu zawodów jest ograniczona.
 • Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do udziału w biegu długodystansowym.
 • Depozyt zostanie umiejscowiony na polanie startowej
 • Wartość i ilość nagród rzeczowych jest uzależniona od ilości pozyskanych sponsorów.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Parking dla samochodów znajduję się przy polanie startowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach elektronicznych, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • W przypadku odwołania biegu opłaty startowe zostaną zwrócone na konto zleceniodawców przelewu.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Bieg wspierany przez program Regatta Rusz się!
 • Leszek Kępiński – Dyrektor Biegu
  +48 665 611 079
  @-mail: [email protected]
  www.kepasportbiegi.pl

regatta-sponsor

Szczegóły

Data:
21 sierpnia 2016
Typ:
Strona internetowa:
kepasportbiegi.pl

Organizator

Kępa Sport
Email:
kontakt@kepasport.pl
Strona internetowa:
kepasport.pl

Inny

Dystans
5, 21 km

Miejsce

Wierzchosławice
Wierzchosławice 259
Wierzchosławice, 33-122 Polska
+ Google Map
Strona internetowa:
http://kepasportbiegi.pl