Ładowanie Wydarzenia

« Powrót

 • To event minęło.

V Zimowy Maraton Rowerowy – Leśna Zadyma 2024

28 stycznia 2024

 1. Cele:
 • Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
 • Promowanie regionalnych szlaków turystycznych i miejscowości
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 • Kontynuowanie nowych trendów w organizacji zimowych imprez rowerowych w Polsce

 

 1. Organizator:

ŁAŃCUCKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 

tel.607 630 134

STRONA FB:

e-mail: [email protected]

 

Partnerzy:

 • Urząd Gminy Czarna
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Impreza objęta honorowym patronatem Wójta Gminy Czarna

Edwarda Dobrzańskiego Starosty Łańcuckiego Adama Krzysztonia

 

 1. Warunki uczestnictwa:

V Zimowy Maraton Rowerowy Leśna Zadyma jest imprezą rowerową rozgrywaną we wskazanym terminie.

Uczestnikiem będzie osoba spełniająca następujące warunki.

Dokona rejestracji:

✓dokona zgłoszenia wyłącznie on line na stronie internetowej www.kepasport.pl

– posiada rower typu górskiego

✓ wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity:Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926,ze zm.) oraz Regulaminem

✓ wyrazi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku

 

Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.

Zgłoszenia na V Zimowy Maraton Rowerowy

Leśna Zadyma 2024 Czarna k/Łańcuta

Od 5 grudnia 2023 r  do 25 styczeń  2024r – zapisy elektroniczne

po tym terminie, nie ma zapisów w dniu zawodów (biuro zawodów Gawra Koła Myśliwskiego DIANA w Czarnej k/Łańcuta  nr 695a)

28.01.2024 r. – od  godziny  9.00 – 10.30 – odbiór numerów startowych

– Start w dniu 28 styczeń 2024 r. –  godzina 11.oo z parkingu leśnictwa

 

 1. Opłaty

Opłata za start w V Zimowym Maratonie Rowerowym Leśna Zadyma 2024  wynosić będzie 100 zł i przeznaczona zostanie na cele organizacyjne. Opłata w biurze zawodów 150 zł.

 

4 A. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 1. a) oznakowanie na trasie wyścigu – znaki poziome na jezdni, strzałki na trasie, oznaczenie trasy taśmami,
 2. b) elektroniczny pomiar czasu,
 3. c) zabezpieczenie medyczne,
 4. d) prawo do korzystania z bufetów posiłek regeneracyjny na mecie,
 5. e) nagrody dla zwycięzców w kategoriach 1-3 oraz dyplomy w kategoriach
 6. f) zawodnicy startujący otrzymają medal okolicznościowy maratonu,

 

 1. Bezpieczeństwo:
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie na starcie zapiętego kasku sztywnego oraz sprawnego roweru. Trasa jest techniczna, dlatego ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Oznakowanie na trasie będzie informowało o szczególnie niebezpiecznych odcinkach. Nad bezpieczeństwem zawodników będą czuwać ratownicy medyczni, straż .
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w V Zimowym Maratonie Rowerowym Leśna Zadyma 2024 w Czarnej k/Łańcuta
 • Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w organizowanych zawodach oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
 • W przypadku rezygnacji z rywalizacji po starcie, Uczestnik zawodów zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie obsługę pomiaru czasu, która ma swoje stanowisko przy mecie zawodów. W przeciwnym razie Uczestnik zawodów może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.

* podczas zapisu oświadczy się że nie jest zarażony koronawirusem i nie jest objęty kwarantanną z tytułu Covid – 19.

 

 1. Program zawodów

V Zimowy Maraton Rowerowy Leśna  Zadyma w Czarnej k/Łańcuta  zostanie przeprowadzony według następującego programu:

 • godz. 9.00 – 10.30 –  wydawanie numerów w biurze zawodów Gawra Koła Myśliwskiego Diana Czarna 695 a (k/LEŚNICTWA CZARNA 695)
 • godz.11.00 – START – wszystkich kategorii

* godz.14.00 – dekoracja zwycięzców oraz dalsze czynności związane z wydarzeniem.

 • godz.15.30 zamknięcie tras. i zakończenie imprezy.

 

 1. Dystans i wyniki

Przejazd maratonu odbywać się będzie na dwóch pętlach ):

Trasa – ok.35 km.

* trasa przebiegać będzie po drogach i duktach leśnych

 • Zmiana trasy po starcie Maratonu będzie karana dyskwalifikacją
 • Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją
 • Trasa będzie oznakowana strzałkami (czerwone na białym tle), taśmą kolorową  oraz sprayem kolorowym.
 • Zwycięzcą wyścigu będzie osoba, która uzyska jak najkrótszy czas  przejazdu na danej trasie.
 • Trasa Maratonu zamknięta zostanie o godz. 15.30. Po tym czasie zawodnicy mogą nie być klasyfikowani

 

 1. Zasady Fair Play

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach.

 

 1. Kategorie

Kategorie wiekowe:

 Mężczyźni:

– kategoria M-1 – od 15 lat do 19 lat,

– kategoria M-2 – od 20 lat do 29 lat

– kategoria M-3 – od 30 lat do 39 lat,

– kategoria M-4 – od 40 lat do 49 lat,

– kategoria M-5 –  od 50 lat do 59 lat

– kategoria M-6 – 60 lat  + .

 

Kobiety:

– kategoria K1 –  od 15 lat do 29 lat,

– kategoria K2 – od 30 +.

 

 1. Ruch drogowy

a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Na trasie i w miejscach niebezpiecznych będą ustawione służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo każdego z uczestników

 

 1. Trofea i nagrody

a) Podczas zakończenia zawodów w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe 1-3.

b) Zwycięzcy kategorii 1-3 dodatkowo dyplomy i nagrodę rzeczową .

 

 1. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 lub 10 minut
 • Dyskwalifikacja.

 

 1. Ochrona środowiska naturalnego.

Zawodnicy muszą bezwzględnie szanować środowisko naturalne i nie mogą zanieczyszczać trasy. Zaśmiecanie karane będzie dyskwalifikacją.

Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu trasy i na trasie zawodów.

 

 1. Postanowienia końcowe.

Uczestnik ma obowiązek zakupić ważny numer startowy i zamontować go z przodu roweru na kierownicy, nad pancerzami, aby zapewnić jego widoczność i nie ingerować w jego wygląd.

Zawody V Zimowy Maraton Rowerowy Leśna Zadyma 2024r w Czarnej  k/Łańcuta odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

Zwrot wpłaty za udział w maratonie następuje tylko po zgłoszeniu rezygnacji  e-mail do dnia 20 stycznia 2024r ([email protected]) – po odjęciu opłaty transakcyjnej TPAY.com

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawane jako wytłumaczenie.

 

Organizator

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów

V Leśna Zadyma 2024

Liczba uczestników: 86
Lp Opłacone Imię Nazwisko Płeć Rok urodzenia Miejscowość Klub
1   Marek Kozłowski M 1973 Rzeszów SST LUBCZA
2   Mateusz Żygadło M 2002 Pawłosiów  
3   Jakub Zimowski M 1977 Kraków GKCGorlice
4 Tak Michał Dyńka M 2006 Stalowa Wola Cyklo jura Zabierzów
5 Tak Adam Koba M 1974 Kormanice ————-
6 Tak Dominik Adwent M 1984 Jarosław  
7   Janusz Danak M 1970 Ujezna RAJ Jarosław
8 Tak Marcin Paliło M 1982 Kańczuga CBC Qlarze
9   Bartosz Maliczkowski M 1973 Rzeszów  
10   Krzysztof Trojanowski M 1986 Rzeszow  
11 Tak Krzysztof Trojanowski M 1986 Rzeszow  
12 Tak Patryk Bomba M 1994 Rzeszów  
13 Tak Dawid Bomba M 1990 Rzeszów  
14 Tak Łukasz Kordula M 1981 Połaniec  
15   Paweł Jarosz M 1980 Przemyśl  
16   Dariusz Ludwig M 1976 Przemyśl  
17 Tak Sławomir Dziwisz M 1989 Hoszów --
18   Daniel Harpula M 1979 Medynia Łańcucka  
19   Kamil Pacholec M 1979 Stalowa Wola Wikper Team
20   Marek Buciak M 1985 Przemyśl  
21 Tak Robert Babiarz M 1963 Rzeszów PRz
22 Tak Maciej Tittenbrun M 1979 Lubli  
23   Maciej Tittenbrun M 1979 Lublin  
24   Daniel Harpula M 1979 Medynia Łańcucka  
25 Tak Marcin Szydełko M 1979 Cierpisz STS
26 Tak Łukasz Tokarski M 1980 Lublin  
27 Tak Jakub Zbiegień M 1978 Jasło Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów
28   Artur Szczebak M 1983 Stalowa Wola WIKPER Team
29   Jarek Giereś M 1978 Wólka Podleśna  
30   Tomasz Latański M 1983 Rzeczyca Mokra Mżawka Rzeczyca
31   Mirosław Łątka M 1961 tarnów Team Tarnów Rzędzin
32   Maciej Rachwalski M 1980 Rzeszów Rzeszowska Akademia Kolarska
33 Tak Paweł Bartkiewicz M 1982 Rzeszów RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA
34 Tak Kamil Małecki M 1989 Lublin  
35 Tak Marcin Gwóźdź M 1982 Sieniawa  
36 Tak Mirosław Maternowski M 1986 Kosina  
37   Tomasz Stelmach M 1986 Jastkowice STWA MTB TEAM
38 Tak Daniel Szopa M 1977 Krosno  
39 Tak Krzysztof Gierczak M 1964 Przemyśl Zryw Buszkowiczki
40   Robert Oliwa M 1971 Hermanowice  
41   Łukasz Brożyna M 1980 Racławówka Rzeszowska Akademia Kolarska
42   Pawel Kurek M 1975 Łańcut ŁTC
43 Tak Maciej Dąbek M 1987 Żołynia  
44   Kingq Kalembkiewicz K 2000 Trzeboś Niezrzeszona
45 Tak Piotr Grzebień M 1974 Krosno  
46   Leon Lutecki M 2003 Rzeszów Synergy Racing Team
47 Tak Szymon Rutkowski M 2004 Warszawa  
48   Kamil Maj M 1978 Lublin  
49 Tak Tomasz Leśniak M 1981 Jasło CWKS Resovia
50   Bogusław Tułecki M 1980 Jasło No-Name
51   Robert CWALINA M 1973 JANÓW LUBELSKI BIKE CLUB Janów Lubelski
52   Piotr Przybyło M 1977 Czarna  
53   Stanisław Martowicz M 1981 Nozdrzec YouTube - VeloPrzygody
54   Tomasz Wójtowicz M 1977 Wola Zgłobieńska ALCO ACTIV TEAM
55   Wojciech Rak M 1984 Rzeszów  
56 Tak Patryk Szpiech M 1990 Tyczyn Bikeshop Rzeszów
57   Dawid Kasprzak M 1987 Mielec  
58   Kamil Dedio M 1987 Łańcut  
59 Tak Marek Hołyst M 1983 Korczów  
60   Boguslaw Naziemkowski M 1982 Morawsko  
61   TOMASZ Stachowicz M 1979 Niechobrz SCALA
62   Barbara Winnicka K 1978 Biłgoraj  
63 Tak Wojciech Chmieliński M 1982 Rzeszów Rzeszowska Akademia Kolarska
64 Tak Robert Piątek M 1970 Ostrów CBC Qlarze Kańczuga
65 Tak Jacek Szczepanik M 1978 Rakszawa Zodiak
66 Tak Michal Čverha M 1998 Raslavice Cyklo-klub Raslavice
67 Tak Adam Cynk M 1968 Jarosław CBC Kańczuga
68 Tak Bernadetta Kiper K 1974 Jarosław Qlarze Kańczuga
69   Szymon Rutkowski M 2004 Warszawa  
70   Remigiusz Szymański M 1982 Medynia łańcucka Ruszamy w las obok nas
71   Remigiusz Szymański M 1982 Medynia łańcucka Ruszamy w las obok nas
72   Grzegorz Świder M 1966 Łańcut ŁTC Łańcut
73 Tak Artur Szubski M 1996 Mogielnica SST Lubcza
74   Ireneusz Szymański M 1972 Sieciechów  
75   Andrzej Kwoka M 1972 Świlcza ***** ***
76   Katarzyna Pasula K 1970 Tarnów Sokół Tranów
77   Anna Dudek K 1975 Tarnów  
78   Miłosz Szpunar M 2006 Łańcut ŁTC Łańcut
79   Edward Kurdziel M 1961 Strażów łtc Łańcut
80   Natalia Filip K 2004 Łańcut ŁTC Łańcut
81   Ryszard Dziura M 1975 Rzeszów ŁTC Łańcut
82 Tak Rafał Maj M 1991 Leżajsk PRESTO
83   Wiktoria Walczak K 2006 Krosno Mtb Mosir Dukla
84   Kamil Kowal M 1986 Łańcut PRESTO
85 Tak Aleksander Pałys M 1965 Rzeszów -
86   Jarosław Makowiec M 1987 Tuchów LKS Burzyn

Szczegóły

Data:
28 stycznia 2024
Typ:

Miejsce

Czarna
czarna łańcut 695
czarna, podkarpackie 39-215 Polska
+ Google Map