Ładowanie Wydarzenia

« Powrót

XIV Bieg o Puchar Szymbarskiego Kasztelu

19 września 2020

  Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu XIV Biegu o Puchar Szymbarskiego Kasztelu, w dniu 19.09.2020 r. oraz polityką prywatności, akceptuję je i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez Organizatora tj.: UKS „Gryf” Szymbark, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Szymbarku, Gmina Gorlice., Kępa Sport. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w działaniach marketingowych przez organizatora . Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu prowadzenia usług rejestracji do zawodów, zarządzania zgłoszeniami i wynikami zawodów (podstawa prawna: Art 6 pkt 1 lit. B RODO). Moje dane przetwarzane będą od momentu rejestracji do momentu wycofania przeze mnie zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.

  Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. Zobowiązuję się wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w imprezie. Administratorem danych jest Organizator danych Zawodów.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu XIII Biegu o Puchar Szymbarskiego Kasztelu, w dniu 19.09.2020 r. oraz polityką prywatności, akceptuję je i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez Organizatora tj.: UKS „Gryf” Szymbark, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Szymbarku, Gmina Gorlice., Kępa Sport. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w działaniach marketingowych przez organizatora . Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu prowadzenia usług rejestracji do zawodów, zarządzania zgłoszeniami i wynikami zawodów (podstawa prawna: Art 6 pkt 1 lit. B RODO). Moje dane przetwarzane będą od momentu rejestracji do momentu wycofania przeze mnie zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.

  Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. Zobowiązuję się wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w imprezie. Administratorem danych jest Organizator danych Zawodów.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu XIII Biegu o Puchar Szymbarskiego Kasztelu, w dniu 19.09.2020 r. oraz polityką prywatności, akceptuję je i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez Organizatora tj.: UKS „Gryf” Szymbark, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Szymbarku, Gmina Gorlice., Kępa Sport. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w działaniach marketingowych przez organizatora . Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu prowadzenia usług rejestracji do zawodów, zarządzania zgłoszeniami i wynikami zawodów (podstawa prawna: Art 6 pkt 1 lit. B RODO). Moje dane przetwarzane będą od momentu rejestracji do momentu wycofania przeze mnie zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.

  Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. Zobowiązuję się wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w imprezie. Administratorem danych jest Organizator danych Zawodów.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Organizatorzy:

UKS „Gryf” Szymbark, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Szymbarku, Gmina Gorlice.

Termin i miejsce:

19 września 2020 (sobota) o godz. 10.00.

Start i meta: Przystanek Szymbark (teren rekreacyjny w pobliżu Kasztelu w Szymbarku).

Biuro zawodów, szatnie, depozyt – budynek sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Szymbarku.

 

Cel imprezy rekreacyjno – sportowej:

 • popularyzacja aktywności jaką jest jako aktywność ruchowa dla wszystkich, szczególnie całych rodzin,
 • zintegrowanie osób w różnym wieku z różnych grup wiekowych i środowiskowych,
 • promocja Gminy Gorlice i jej walorów krajoznawczych,
 • promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • ruch na powietrzu jako zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.

 

Warunki uczestnictwa:

 • W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni zgodnie z określonymi kategoriami wiekowymi.
 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach są pisemne oświadczenia zawodnika pełnoletniego: o akceptacji regulaminu zawodów, o stanie zdrowia umożliwiającym udział w zawodach sportowych oraz zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby organizacji imprezy sportowej. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku (38-311 Szymbark 464) oraz firma Kępa Sport.
 • W przypadku zawodników niepełnoletnich niezbędna jest także pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna, na udział podopiecznego w zawodach (druki do odebrania u organizatora).
 • Organizator ustala limit uczestników:

– nordic walking: 40 uczestników

– dystans 5 km: 60 uczestników

– dystans 10 km: 100 uczestników. W przypadku wyczerpania się limitu uczestników rejestracja zostanie zamknięta. W razie osiągnięcia limitu uczestników na poszczególnych trasach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników
w poszczególnych biegach.

 

Zgłoszenia:

Zapisy online tylko poprzez stronę internetową: kepasport.pl/wydarzenia do dnia 18.09.2020 r. (piątek). Zapisy na dystanse 5 km, 10 km i nordic walking w dniu zawodów nie będą możliwe. W biurze zawodów będą prowadzone zapisy tylko dla startujących
w biegach dla dzieci i młodzieży.

 

 1. Zasady przeprowadzania zawodów na dystansie 10 km, 5 km oraz nordic walking:
 • Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym z wykorzystaniem czipów (zwrotnych) mocowanych do obuwia.
 • Limit czasu na mecie dla uczestników biegu na 5 km i nordic walking wynosi 60 minut, a dla uczestników biegu na 10 km wynosi 90 minut.
 • Ustalenie kolejności uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów.
 • Podczas imprezy wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części ubioru. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest zabronione. Osoby bez widocznego numeru mogą zostać mogą być wykluczone z klasyfikacji generalnej.
 • Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych.
 • Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Opłata startowa:

 • Bieg na 10 km: 15 złotych (do dnia 31.08.2020 r.) 25 złotych (od dnia 01.09.2020 r.) Przelewy on-line TPAY.com dostępne na stronie www.kepasport.pl bezpośrednio po zapisaniu się lub na liście startowej (przycisk ZAPŁAĆ w kolumnie Opłacone).
 • Bieg na 5 km i nordic walking: 10 złotych (do dnia 31.08.2020 r.) 15 złotych (od dnia 01.09.2020 r.) Przelewy on-line TPAY.com dostępne na stronie www.kepasport.pl bezpośrednio po zapisaniu się lub na liście startowej (przycisk ZAPŁAĆ w kolumnie Opłacone).
 • W dniu imprezy w biurze organizatora nie będzie można dokonać opłaty startowej. Wpłaty należy dokonać wyłącznie przelewem.
 • W przypadku opłaty startowej uiszczonej przelewem na dwa dni przed startem, osoba która nie zostanie oznaczona jako opłacona na liście startowej , zobligowana jest podczas weryfikacji w biurze zawodów do okazania dowodu wpłaty w formie wydruku.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • W biegach towarzyszących, dla dzieci i młodzieży (200m, 300m, 600m, oraz 1000m) nie pobieramy opłaty startowej.
 • W ramach pakietu startowego każdy uczestnik biegów na 5 km, 10 km i nordic walking otrzyma numer startowy, wodę na trasie biegu, zabezpieczenie trasy i pomoc medyczną, a na mecie medal za uczestnictwo oraz posiłek regeneracyjny i napoje.

 

Program zawodów:

8.00 – 12.30 – przyjmowanie zgłoszeń oraz weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów (Uwaga! Wydawanie numerów startowych do biegów dla dzieci i młodzieży w godzinach 8.00 – 9.30. Wydawanie numerów startowych i czipów dla startujących w biegu na 5 km i nordic walking  w godzinach 9.30 – 11.00. Wydawanie numerów startowych dla startujących w biegu na 10 km w godzinach 11.00 – 12.45)

10.00 – otwarcie imprezy

10.10 – bieg najmłodszych  (rocznik 2013 i młodsi) dystans 200m

10.25 – bieg dzieci młodszych (roczniki 2011 – 2012) dystans 300 m

10.45 – bieg dzieci starszych (roczniki  2008 – 2010) dystans  600 m

11.00 – bieg młodzieży (roczniki 2006 – 2007) dystans 1000 m

11.30 – bieg na dystansie 5 km K i M (roczniki 2005 i starsi) oraz nordic walking K i M na dystansie 5 km

 1. 11.40 – dekoracja zwycięzców w biegach dzieci i młodzieży

13.30  – bieg główny kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km (rocznik 2002 i starsi)

 1. 13.40 – dekoracja zwycięzców w biegu na 5 km i nordic walking
 2. 15.30 – dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy

 

Kategorie  w biegu głównym  na 10 km kobiet i mężczyzn

Klasyfikacja generalna K i M

K1 – do 25 r. życia (rocznik 1996 i młodsze)

K2 – do 35 r. życia (roczniki 1995 – 1983)

K3 – od 45 r. życia (rocznik 1984 i starsze)

 

M1 – do 35 r. życia (rocznik 1985 i młodsi)

M2 – do 55 r. życia (roczniki 1965 – 1984)

M3 – od 56 r. życia (rocznik 1964 i starsi)

UWAGA! W przypadku małej liczby uczestników organizatorzy dopuszczają możliwość łączenia kategorii. Wyróżnienia i ewentualne nagrody rzeczowe w klasyfikacji generalnej nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

W biegu na 5 km oraz w konkurencji nordic walking przewidziana jest tylko klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn.

XIV Bieg o Puchar Szymbarskiego Kasztelu - 10 km

Liczba uczestników: 24
Lp Opłacone Imię Nazwisko Płeć Rok urodzenia Miejscowość Klub
1 Krzysztof Sarad M 1988 Tarnow Spartańska Dzicz
2 Ewa Pałuzewicz K 1969 Nowy Sącz Visegrad Maraton Rytro
3 Ryszard Przepióra M 1976 Gorlice Biegam bo lubię
4 Tak Michał Szymański M 1977 Nowy Sącz  
5 Tak WIOLETTA GNUTEK K 1978 Nowy Sącz  
6 Krzysztof Jaworski M 1980 Stary Sącz Visegrad Maraton Rytro
7 Robert Sawicki M 1974 Gorlice  
8 Mateusz Gajda M 1987 Błażkowa  
9 Tak Damian Wojdak M 1989 Bielcza  
10 Stanisław Podraza M 1968 Lubcza Wilki Jodłowa
11 Beata Słomska K 1983 Jodłówka Tuchowska LKS Burzyn
12 Tak Grzegorz Wędrychowicz M 1971 Gorlice Run 4 Fun
13 Aleksander Duda M 1951 Tarnow PTG Sokół Świat Pracy
14 Tak Kamil Wędrychowicz M 1992 Gorlice  
15 Tak Daniel Panocha M 1978 Tarnów  
16 Tomasz Kwiek M 1987 Tarnów crazytomus
17 Bartłomiej Olbrych M 1987 Binarowa nastopy.pl / #FeiferTrenuje
18 Marek Konieczny M 1952 Ropica Górna GGB
19 Tak Adrian Wojtas M 1994 GORLICE Gorlicka Grupa Biegowa
20 Tak Paweł Wszołek M 1995 Gorlice Gorlicka Grupa Biegowa
21 Tak Maciej Mika M 1995 Kryg Gorlicka Grupa Biegowa
22 Patryk Zabawa M 1992 Gorlice Gorlicka Grupa Biegowa
23 Tak Andrzej Cyran M 1974 Nowy Żmigród Nowy Żmigród biega
24 Jarosław Makowiec M 1987 Tuchów LKS Burzyn

XIV Bieg o Puchar Szymbarskiego Kasztelu - 5 km

Liczba uczestników: 20
Lp Opłacone Imię Nazwisko Płeć Rok urodzenia Miejscowość Klub
1 Tak Adriana Padoł K 1995 Gorlice  
2 Tak ANTONI KOSIBA M 1964 Kryg Saint-Gobain Squad
3 Tak Konrad Baran M 1986 Szymbark Gorlicka Grupa Biegowa
4 Rafał Ogórek M 2000 Nowy Sącz  
5 Tak Grzegorz Gołębiowski M 1977 Nowy Sącz  
6 Tak Czesław Furmanek M 1953 Jasło - Trzcinica  
7 Tak Marcin Wielosik M 1993 Kadcza Visegrad Maraton Rytro
8 Tak Stanisław Podraza M 1968 Lubcza Wilki Jodłowa
9 Angelika Papiernik K 1987 Skurowa Brak
10 Bogdan Lisowicz M 1969 Gorlice Grupetto Gorlice
11 Tak Jakub Frań M 1998 Wołowice Raróg Team
12 Tak Jarosław Frań M 1974 Wołowice Raróg Team
13 Tomasz Gawlak M 1984 Biecz/Kołaczyce  
14 Monika Ogórek K 2004 Nowy Sącz  
15 Andrzej Borek M 1959 Nawojowa TENIS AS NOWY SĄCZ / VISEGRADMARATONRYTRO
16 Tak Maciej Fran M 1986 Krakow Maciejas Franiejas Team
17 Gabriela Stec K 1998 Moszczenica Gorlicka Grupa Biegowa
18 Marek Podraza M 1967 GORLICE Gorlicka Grupa Biegowa
19 Tak Adam Podraza M 1981 Jodłowa Wilki Jodłowa
20 Jarosław Makowiec M 1987 Tuchów LKS Burzyn

XIV Bieg o Puchar Szymbarskiego Kasztelu - NW

Liczba uczestników: 9
Lp Opłacone Imię Nazwisko Płeć Rok urodzenia Miejscowość Klub
1 Robert Łopuch M 1972 Łabowa  
2 Marek Sokołowski M 1965 RYMANÓW-ZDRÓJ LO Rymanów - TG "SOKÓŁ" Rymanów
3 Tak Elżbieta Pomykacz K 1956 Tarnów  
4 Artur Stańczyk M 1975 Tarnów PTG Sokół Świat Pracy
5 Aleksander Duda M 1951 Tarnów PTG Sokół Świat Pracy
6 Tak Jolanta Wojtas K 1964 Ropica Polska  
7 Tak Maria Wantuch K 1957 Tarnów Sokół /świat Pracy
8 Monika Podraza M 1986 Jodłowa Wilki Jodłowa
9 Jarosław Makowiec M 1987 Tuchów LKS Burzyn

Szczegóły

Data:
19 września 2020
Typ:

Miejsce

Szymbark
Szymbark
Szymbark, Małopolska 38-311 Polska
+ Google Map
Strona internetowa:
http://www.zsszymbark.pl/